opowiadamy o technologii

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w Polsce


transformacja cyfrowa biznesu

W świecie, który stopniowo przekształca się w globalną wioskę, rozwój technologii odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości społeczeństw. Polska, znana z długiej historii, kultury i gościnności, także nie stoi w miejscu. Wręcz przeciwnie, na wielu polach przewodzimy w transformacji cyfrowej. Chyba każdy zetknął się z pochlebnymi opiniami na temat upowszechnienia płatności online w naszym kraju.

Sprawdźmy, jak sprawy mają się w odniesieniu do pozostałych obszarów, w szczególności: implementacji nowych technologii dla biznesu.

W tym artykule przyglądamy się postępom w kierunku Przemysłu 4.0, implementacji nowoczesnych technologii oraz strategii cyfryzacji w firmach z rodzimego rynku. W treści przytaczamy badania instytutu KPMG oraz Komisji Europejskiej, które dotyczą rozwoju cyfrowej gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce.

Czytaj dalej, aby się przekonać jak daleka droga przed nami i czy istnieją obszary, które już dziś warto wskazać za wzór.

Co to znaczy Przemysł 4.0?


Przemysł 4.0, zwany także „czwartą rewolucją przemysłową”, to koncepcja odnosząca się do nowoczesnej transformacji przemysłu i produkcji, która wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy (IoT), uczenie maszynowe, analiza danych, robotyka i automatyzacja.

Koncepcja ta zakłada pełne zintegrowanie technologii informatycznych z procesami produkcyjnymi i zarządzaniem, aby stworzyć bardziej efektywny, elastyczny i konkurencyjny przemysł.


Główne cechy Przemysłu 4.0 to:

 1. Automatyzacja: Wykorzystanie zaawansowanych robotów i systemów automatyzacji do zautomatyzowania procesów produkcyjnych, co prowadzi do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.
 2. Internet rzeczy (IoT): Wprowadzenie urządzeń, które są w stanie komunikować się ze sobą i z systemami informatycznymi, umożliwiając monitorowanie, kontrolowanie i optymalizację produkcji.
 3. Sztuczna inteligencja: Wykorzystanie AI i algorytmów uczenia maszynowego do analizy danych produkcyjnych, prognozowania awarii maszyn, optymalizacji procesów i podejmowania decyzji.
 4. Analiza danych: Gromadzenie i analiza dużych ilości danych produkcyjnych w celu uzyskania wglądu w procesy, identyfikowania wzorców i poprawy efektywności.
 5. Elastyczność i dostosowanie: Adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.
 6. Personalizacja: Możliwość produkcji towarów i usług oraz stosowania narzędzi dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, oraz biznesów.
 7. Cyberbezpieczeństwo: Wprowadzenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony systemów i danych firmowych przed atakami cybernetycznymi.

Przemysł 4.0 ma na celu przekształcenie tradycyjnych przemysłów w bardziej innowacyjne, efektywne i zrównoważone systemy produkcyjne, które są w stanie sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku globalnego. Jest to istotny element transformacji cyfrowej, która ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach na całym świecie.

Na czym polega transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa?

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa polega na przekształcaniu tradycyjnych procesów biznesowych i modeli operacyjnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych. Celem jest zwiększenie efektywności, konkurencyjności i elastyczności firmy oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Transformacja cyfrowa nie jest jednorazowym projektem, ale procesem ciągłym, który wymaga zaangażowania zarządu, pracowników i zasobów finansowych. Firmy, które skutecznie realizują transformację cyfrową, zyskują przewagę konkurencyjną i mogą lepiej reagować na zmieniające się trendy rynkowe oraz oczekiwania klientów.

Główne aspekty transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa to:

 1. Digitalizacja procesów: Przedsiębiorstwo przenosi swoje tradycyjne procesy i dokumentację na platformy cyfrowe. To oznacza, że wiele działań, które wcześniej odbywały się ręcznie lub na papierze, teraz jest wykonywanych elektronicznie, co przyspiesza i usprawnia wiele operacji.
 2. Ulepszanie kanałów komunikacji: Firmy rozwijają nowoczesne kanały komunikacji z klientami, partnerami i pracownikami. Skupiają się na dostarczaniu lepszych doświadczeń klientów poprzez aplikacje mobilne, strony internetowe, media społecznościowe i inne narzędzia cyfrowe.
 3. Analiza danych: Przedsiębiorstwa zbierają, analizują i wykorzystują dane w celu uzyskania głębszego zrozumienia swojej działalności i rynku. Dzięki analizie danych mogą podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe.
 4. Sztuczna inteligencja: Firmy wykorzystują AI i algorytmy uczenia maszynowego do automatyzacji procesów, personalizacji usług, prognozowania trendów rynkowych i identyfikacji nowych możliwości biznesowych.
 5. Internet rzeczy (IoT): Firmy stosują urządzenia IoT, które zbierają dane z fizycznego świata, umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych oraz usprawniają zarządzanie zasobami.
 6. Cloud computing: Infrastruktura IT przenoszona jest do tzw. chmury, co umożliwia łatwiejszy dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca oraz elastyczne skalowanie zasobów.
 7. Cyberbezpieczeństwo: Podejmowane są środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych i systemów przed atakami cybernetycznymi.
 8. Kultura organizacyjna: Inicjuje się przemiany kultury organizacyjnej, aby zachęcić pracowników do adaptacji nowych technologii i sposobów pracy.
 9. Zrównoważony rozwój: Innowacje wprowadza się w sposób zrównoważony, co oznacza uwzględnianie aspektów ekologicznych i społecznych w strategii transformacji cyfrowej.
 10. Partnerstwa i ekosystemy: Firmy podejmują współpracę z partnerami, dostawcami technologii i startupami w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań i tworzenia wartości dla klientów.

Jak widać oba przytoczone pojęcia, zarówno Przemysł 4.0 jak i transformacja cyfrowa mają ze sobą wiele wspólnego. Warto jedynie zaznaczyć, że Przemysł 4.0 często odnosi się do sektora produkcyjnego i przemysłowego, podczas gdy transformacja cyfrowa przedsiębiorstw może dotyczyć firm z różnych branż, włączając w to usługi, handel, finanse, zdrowie, edukację i wiele innych. Obie koncepcje, mimo różnic w zakresie, wspierają postęp technologiczny i innowacje, co ma pozytywny wpływ na rozwój firm i gospodarki jako całości.

Jak wygląda transformacja cyfrowa w Polsce?

Teraz, kiedy uporządkowaliśmy kwestie definicyjne, czas przyjrzeć się postępom w kierunku cyfrowego biznesu i społeczeństwa cyfrowego w Polsce.

Od 2014 roku problem transformacji cyfrowej na bieżąco bada i obserwuje Komisja Europejska. W tym celu opracowano specjalny wskaźnik: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Służy on do pomiaru poziomu rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jest używany do oceny:

 • wykorzystania technologii cyfrowych przez obywateli,
 • dostępu do szerokopasmowego Internetu,
 • umiejętności cyfrowych obywateli,
 • zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw,
 • dostępu do publicznych usług cyfrowych

 i innych aspektów związanych z transformacją cyfrową w państwach członkowskich UE.

Jak widać, w przypadku Polski – wiele jest jeszcze do osiągnięcia. Według danych za rok 2022 zajmujemy 24. pozycję spośród dwudziestu siedmiu krajów członkowskich UE (na wykresie poniżej uwzględniono także średnią dla całej Unii).

Najlepsze wyniki uzyskały Finlandia, Dania, Holandia oraz Szwecja. Za Polską plasują się Grecja, Bułgaria i Rumunia.

Przedstawione wyniki nie napawają optymizmem. W porównaniu z innymi krajami wypadamy dość blado. Niemniej są obszary, w których Polska zaczyna odrabiać straty. Wyraźny postęp od czasu pandemii COVID-19 nastąpił na przykład w przypadku dostępu do publicznych usług cyfrowych. Podobnym tropem powinny pójść teraz polskie przedsiębiorstwa.

Postępom na tym polu przyglądał się instytut KPMG w swoim badaniu „Monitor Transformacji Cyfrowej”. Opracowany przez nich wskaźnik transformacji cyfrowej samego tylko biznesu w 10 punktowej skali wynosi aktualnie 4,4 i niestety obniżył się z poziomu 4,8 odnotowanego w roku 2022.

Co ciekawe transformacja cyfrowa polskiego biznesu oznacza przede wszystkim inwestycje w oprogramowanie klasy CRM i ERP. Według raportu są to dwa najczęściej wdrażane w przedsiębiorstwach systemy informatyczne.


Z systemu CRM korzysta aż 55% firm. Jest to poprawa o 14 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku. W kolejnych 8% firm CRM jest aktualnie wdrażany, a 12% respondentów deklaruje, że proces wdrożenia zostanie przeprowadzony w ciągu najbliższego roku.

Na drugim miejscu uplasował się system do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Został on wskazany jako wdrożony w 50% ankietowanych organizacji, co jest wynikiem lepszym o 4 p.p. w stosunku do zeszłorocznej edycji.

Powyższe dane prowadzą do wniosku, że w rodzimych  firmach, w kontekście transformacji cyfrowej, dba się przede wszystkim o Customer Experience, czyli obszary na punkcie styku z klientem.

Polski biznes podbijają także rozwiązania z rodzaju sztucznej inteligencji. Najczęściej, bo aż w 50% organizacji, technologia ta wspomaga działania marketingowe. Co ciekawe, aż 46% przedsiębiorstw deklaruje, że używa sztucznej inteligencji w obszarze produkcji, a 42% korzysta z niej także w bardzo problematycznym w ostatnich latach procesie kontrolowania łańcucha dostaw. Narzędzia oparte na AI najczęściej wykorzystywane są – co nie zaskakuje – w sektorze ICT.

<codeSummary>

W miarę jak technologie cyfrowe stają się integralną częścią dzisiejszego biznesu, ich rozwijanie i wdrażanie staje się nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością. Inwestycje w takie dziedziny jak sztuczna inteligencja, analiza danych, Internet rzeczy i automatyzacja są kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorstwa, które aktywnie uczestniczą w cyfrowej transformacji, mogą oczekiwać bardziej efektywnych procesów, większej elastyczności w dostosowywaniu się do zmian rynkowych oraz zwiększenia satysfakcji klientów.

Jednak transformacja cyfrowa to nie tylko kwestia biznesu. Społeczeństwo jako całość musi również rozwijać umiejętności cyfrowe, aby być gotowym na przyszłość. Edukacja w zakresie technologii cyfrowych, dostęp do Internetu oraz rozwijanie umiejętności cyfrowych są niezbędne dla poprawy poziomu cyfrowej kompetencji obywateli.

Polska, choć dokonuje pewnych postępów w dziedzinie transformacji cyfrowej, to nadal pozostaje w tyle w porównaniu do bardziej zaawansowanych gospodarek światowych. Rozwijanie technologii cyfrowych zarówno w sektorze biznesowym, jak i społeczeństwie, może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności naszego kraju na międzynarodowej scenie gospodarczej. Jednak aby to osiągnąć, konieczne jest dalsze zaangażowanie ze strony rządu, sektora prywatnego i społeczeństwa w rozwijanie infrastruktury cyfrowej, edukację i innowacje. Polska ma potencjał, aby stać się liderem w transformacji cyfrowej, ale wymaga to ciągłego wysiłku i zdecydowanych działań na wszystkich frontach.

Myślisz o transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa? Napisz do nas na adres kontakt@codestory.pl