opowiadamy o technologii

Agile

zwinne metodyki tworzenia oprogramowania

  • MVP: Co to znaczy? I do czego się przydaje w IT?

    MVP: Co to znaczy? I do czego się przydaje w IT?

    MVP, czyli rozwiązanie Twojego problemu, nie tylko produkt. Tak mogłaby brzmieć najprostsza definicja pojęcia Minimum Viable Product. Oczywiście w świecie IT przywykliśmy do bardziej słownikowych wytłumaczeń. Formalnie zatem: MVP to system we wczesnej fazie rozwoju, o minimalnym zestawie cech, wystarczający, aby zacząć z niego korzystać i dokonać wstępnej oceny funkcjonalności.

  • Agile Software Development: Czy oprogramowanie można tworzyć inaczej?

    Agile Software Development: Czy oprogramowanie można tworzyć inaczej?

    Agile, Scrum, Time&Material, Minimum Viable Product… Jeśli rozmawiasz z dowolną firmą wdrożeniową czy software housem, pewnie padły już takie pojęcia. Chodzi w nich o zwinną metodykę wytwarzania oprogramowania. Zwinną, czyli taką, która dopuszcza zmianę koncepcji na dowolnym etapie.