opowiadamy o technologii

Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP


dig.it transformacja cyfrowa polskich mśp

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła program finansowania transformacji cyfrowej MŚP z sektora przemysłu. Chodzi o bezzwrotną dotację na zakup oprogramowania lub zlecenie prac programistycznych. Do uzyskania jest nawet 200.000 EUR.

Sprawdź, czy Twoja firma spełnia warunki i może stać się beneficjentem takiego grantu. Więcej szczegółów poniżej.

Co to jest Dig.IT i jakie wsparcie można uzyskać?

Inicjatywa „Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP” jest skierowana do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, produkcji oraz usług dla przemysłu, które mają zamiar przeprowadzić proces transformacji cyfrowej.

Minimalna kwota dotacji, jaką można otrzymać, wynosi 40.000 EUR. Górna granica wsparcia została określona na poziomie 70% kosztów projektu netto, jednak nie więcej niż 200.000 EUR. Przyznane środki mają być bezzwrotne.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Odpowiedzialność za koordynację przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Na co można przeznaczyć środki?

Finansowanie uzyskane z projektu „Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP” można wykorzystać na zakup oprogramowania, sprzętu IT oraz na szkolenia z obsługi.

Wydatki, które należy uwzględnić w rozliczeniu, obejmują:

  • Zakup gotowego oprogramowania lub zlecanie prac programistycznych w celu stworzenia dedykowanego systemu
  • Opłacenie usług chmurowych

Dodatkowo można będzie rozliczyć także koszty uzupełniające, związane z:

  • Wdrożeniem oprogramowania
  • Szkoleniami z obsługi systemu
  • Zakupem niezbędnego sprzętu IT

Cyfryzacja, która ma zostać sfinansowana z programu Dig.IT, musi obejmować:

Priorytet mają kompleksowe projekty wdrożeniowe.

Kiedy rusza nabór wniosków?

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w I kwartale 2024 r.

Do tej pory nie ogłoszono jednak konkretnej daty. Agencja Rozwoju Przemysłu wciąż czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie z ministerstwem w celu uruchomienia projektu.

Tym bardziej warto śledzić temat i rozpoznać własne potrzeby wobec systemu przed startem procesu.

Jeżeli poszukujesz partnera, który pomoże z cyfryzacją Twojego przedsiębiorstwa, napisz do nas na adres: kontakt@codestory.pl