opowiadamy o technologii

Agile

  • Agile Software Development: Czy oprogramowanie można tworzyć inaczej?

    Agile Software Development: Czy oprogramowanie można tworzyć inaczej?

    Agile, Scrum, Time&Material, Minimum Viable Product… Jeśli rozmawiasz z dowolną firmą wdrożeniową czy software housem, pewnie padły już takie pojęcia. Chodzi w nich o zwinną metodykę wytwarzania oprogramowania. Zwinną, czyli taką, która dopuszcza zmianę koncepcji na dowolnym etapie.