opowiadamy o technologii

Czy Twoja firma nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji? Zweryfikuj poziom AI Maturity w organizacji


rozwój sztucznej inteligencji

Z pewnością doskonale orientujesz się, jaka technologia przykuwa obecnie największą uwagę przedsiębiorców. Najpewniej było już Ci dane wypróbować przynajmniej kilka narzędzi AI. Trudno byłoby przegapić szum dookoła ChatGPT czy Midjourney.

Rzecz w tym, że tego typu rozwiązania są już o wiele potężniejsze, niż to, co zobaczyliśmy testując Generative AI na początku roku. Możliwości, jakie stwarza sztuczna inteligencja, są dziś naprawdę niezwykłe. 80% firm twierdzi, że albo już z tego korzysta, albo zamierza korzystać w najbliższej przyszłości.

Mając to na uwadze, podejmijmy temat AI Maturity, czyli dojrzałości technologii AI w Twojej organizacji.

Zostań, jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie etapy przed Tobą i w jaki sposób możesz dogonić konkurencję, która uprzedziła pozostałych, wdrażając AI jeszcze w 2023 roku.

Co to jest AI Maturity?

AI Maturity mierzy stopień, w jakim organizacje wykorzystują możliwości związane ze sztuczną inteligencją, aby osiągnąć wysoką wydajność swoich działań z perspektywy klientów, akcjonariuszy i pracowników.

Accenture

Czy możesz powiedzieć, że jesteś na bieżąco z najnowszymi technologiami?

Okazuje się, że można to dokładnie zmierzyć. Indeks AI Maturity pokazuje, jak dobrze radzisz sobie z zastosowaniem sztucznej inteligencji w Twoim biznesie.

rozwój sztucznej inteligencji ai maturity index gartner
Źródło: Gartner

Rozwój sztucznej inteligencji. Poziomy AI Maturity

Według instytutu Gartnera istnieje 5 poziomów dojrzałości AI w organizacjach:

 1. Świadomość technologii AI: wczesne zainteresowanie sztuczną inteligencją
 2. Aktywne wykorzystanie AI: etap eksperymentowania ze sztuczną inteligencją
 3. Operacyjne wykorzystanie AI: sztuczna inteligencja oferująca wartość dla organizacji
 4. Systemowe wykorzystanie AI: sztuczna inteligencja stosowana powszechnie
 5. Transformacja biznesu przy pomocy AI: sztuczna inteligencja jako część DNA Twojego biznesu

Poziom 1. Świadomość technologii AI

Firmy na tym etapie są świadome nowej technologii, chętnie rozpoznają nowe narzędzia, mają pomysły, ale jeszcze z niczego nie korzystają. Tutaj Twoja przygoda z AI dopiero się zaczyna.

Poświęć czas, by dowiedzieć się więcej o możliwościach sztucznej inteligencji. Zbadaj rynek i przetestuj dostępne wersje demo. Potrzebujesz lepiej zrozumieć, czym jest i w czym może Ci pomóc współczesna technologia. Warto zainwestować w programy szkoleniowe, warsztaty i edukować swoich pracowników na temat sztucznej inteligencji i jej korzyści. Kluczowe jest również zidentyfikowanie konkretnych problemów, które AI mogłaby rozwiązać w Twojej branży i operacjach biznesowych.

Poziom 2. Aktywne wykorzystanie AI

Na drugim etapie AI Maturity organizacje zaczynają testować dostępne narzędzia. Jeśli tu dotarliście, to znaczy, że udało się Wam zidentyfikować konkretne przypadki użycia (use cases), w których sztuczna inteligencja może dostarczyć wartość. Inwestujecie też już pierwsze pieniądze w projekty, które zweryfikują opracowaną wcześniej koncepcję.

To dobry moment na naukę i eksperymentowanie z nową technologią. Powinniście wypróbować, co się da, a nawet produkcyjnie wdrożyć kilka modeli AI w ramach własnego procesu.

Aby przejść na kolejny poziom, należy zbudować infrastrukturę danych, która umożliwi aplikacjom AI dostęp do prawdziwych informacji. Teraz już koniecznie trzeba zainwestować w zasoby i wyszkolić działające modele sztucznej inteligencji.

Poziom 3. Operacyjne wykorzystanie AI

Na etapie operacyjnym AI wykorzystywana jest do rozwiązywania rzeczywistych problemów i wypracowania korzyści biznesowych. Nacisk należy położyć przede wszystkim na wyskalowanie i optymalizację zastosowania tej technologii w praktyce.

Firmy, które osiągnęły ten poziom, wdrożyły uczenie maszynowe w swoich codziennych działaniach. Prawdopodobnie powołały też osobny zespół specjalistów i zainwestowały w konieczną infrastrukturę.

Jeśli osiągnęliście i ten poziom, czas ulepszyć dotychczasowy model biznesowy. Nowoczesna technologia pomoże Wam w opracowaniu nowej, przełomowej strategii. Poprawi też efektywność Waszych procesów i dostarczy unikalną wartość dla klientów, inwestorów i pracowników firmy.

Poziom 4. Systemowe wykorzystanie AI

Na tym etapie dojrzałości AI jesteś już w zasadzie ekspertem. Korzystasz z uczenia maszynowego i zakłócasz dotychczasowe modele biznesowe. Zmieniasz sposób, w jaki działaliście w firmie do tej pory. Tworzysz też zupełnie nowe strategie biznesowe oparte na sztucznej inteligencji.

Jeśli chcesz osiągnąć punkt pełnej dojrzałości AI, zastosuj nowe podejście globalnie, w każdym najmniejszym aspekcie swojej firmy. Aby osiągnąć etap transformacji, musisz zbudować kulturę innowacji i pozostać otwartym na zmiany. Warto także zainwestować w badania nad sztuczną inteligencją.

Poziom 5. Transformacja Twojego biznesu dzięki AI

Niewiele firm osiągnęło ten punkt. To bardzo ekskluzywny klub.

Na tym etapie sztuczna inteligencja nie jest już tylko narzędziem do rozwiązywania konkretnych problemów, ale motorem prawdziwej transformacji biznesowej. Wykorzystuje się ją do tworzenia nowych modeli i strumieni przychodów. Nacisk położony jest na innowację i przebudowę firmowego status quo.

Organizacje na tak zaawansowanym poziomie AI Maturity korzystają ze sztucznej inteligencji na co dzień i powszechnie. Uczenie maszynowe i przetwarzanie danych oparte na AI ma też kluczowe znaczenie dla oferowanego przez te podmioty Customer Experience.

64% firm dopiero testuje AI.

Accenture

Rozwój sztucznej inteligencji w firmie. Jak zapewnić sukces wdrożenia AI?

Sztuczna inteligencja wydaje się dziś przełomowa, ale wkrótce stanie się standardową praktyką. Aby wyprzedzić konkurencję, najlepiej zacząć ją wdrażać od razu po przeczytaniu tego artykułu.

Accenture wymienia 5 czynników sukcesu wdrożenia AI.

 1. AI Maturity jako cel do osiągnięcia w całej organizacji
 2. inwestowanie w talenty
 3. dostarczanie zespołom odpowiednich narzędzi AI
 4. odpowiedzialna architektura systemów AI
 5. aktywne inwestowanie w rozwój sztucznej inteligencji

Czynnik 1. AI Maturity jako cel dla wszystkich w organizacji

Aby skutecznie wdrożyć i rozwinąć sztuczną inteligencję, trzeba uczynić z niej priorytet dla wszystkich w organizacji. Oznacza to, że liderzy powinni aktywnie wspierać wszystkie inicjatywy związane z jej zastosowaniem.

78% firm, które skutecznie wdrożyły AI, ma aktywne poparcie prezesa oraz kadry zarządzającej.

Accenture

Członkowie kadry zarządzającej powinni ustalić jasną wizję i strategię wdrożenia sztucznej inteligencji, określając oczekiwane wyniki i korzyści. Tylko nadając priorytet sztucznej inteligencji, będziesz w stanie skutecznie zabezpieczyć niezbędne zasoby, budżet i talenty wymagane dla sukcesu całego przedsięwzięcia.

Czynnik 2. Inwestycja w talenty

Wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga zaangażowania wykwalifikowanej kadry. Konieczna jest specjalistyczna wiedza w zakresie analityki danych i uczenia maszynowego. Inwestowanie w nowe talenty ma zatem kluczowe znaczenie dla powodzenia inicjatyw związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

Jeśli chcesz odnieść sukces, skup się na przyciąganiu i zatrudnianiu osób z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Eksperci AI pomogą Ci wykorzystać potencjał nowoczesnej technologii oraz sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem danymi, opracowywaniem modeli i optymalizacją systemów.

Realizuj też programy szkoleniowe i rozwojowe, które pomogą w podnoszeniu kwalifikacji obecnych pracowników. Tylko w ten sposób utrzymasz przewagę nad konkurencją, która dopiero zaczyna swoją przygodę z AI.

78% firm, które skutecznie wdrożyły AI, realizuje obowiązkowe szkolenia dla pracowników w zakresie sztucznej inteligencji.

Accenture

Czynnik 3. Właściwe narzędzia AI

Kolejną rzeczą niezbędną dla skutecznego wdrożenia AI jest wybór odpowiednich narzędzi.

Powinieneś dokładnie ocenić swoje specyficzne potrzeby i wybrać narzędzia, które są zgodne z Twoimi celami i procesami.

Niezależnie od tego, czy są to rozwiązania gotowe, czy modele tworzone na zamówienie, wybór odpowiednich narzędzi AI wymaga wszechstronnego zrozumienia różnych czynników, takich jak skalowalność, kompatybilność, łatwość obsługi i bezpieczeństwo. Z tego powodu polecamy współpracę z dostawcami sztucznej inteligencji, konsultantami i ekspertami AI. Pomogą Ci oni w dopasowaniu rozwiązania do indywidualnych potrzeb.

Czynnik 4. Odpowiedzialna architektura

Skuteczne wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga przestrzegania norm etycznych, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

Należy ustanowić solidne ramy oraz zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Warto wdrożyć techniki wykrywania elementów dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne w modelach AI. Ważne jest również, aby nadać priorytet bezpieczeństwu systemów sztucznej inteligencji i chronić je przed potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach lub atakami.

Czynnik 5. Aktywne inwestowanie w rozwój AI

Firmy, które z sukcesem wdrożyły AI, nie przestają inwestować w jej rozwój. Zdają sobie bowiem sprawę z tego, że ta przygoda w zasadzie się nie kończy. Postęp technologii jest tak szybki i nieuchronny, że dla własnego dobra nie wolno zahamować podjętej innowacji. Zawsze jest miejsce na kolejne ulepszenia. Tym bardziej że transformacja AI dopiero się zaczyna i dopiero uczymy się jej potencjału.

Firmy, które skutecznie wdrożyły AI, na innowacje związane ze sztuczną inteligencją w 2018 roku przeznaczyły 14% swoich budżetów. W 2021 roku 27%. W 2024 roku planują przeznaczyć 33%.

Accenture

Aby skutecznie realizować projekty wdrożenia i rozwoju sztucznej inteligencji, potrzebne są odpowiednie zasoby finansowe. Wymaga to regularnego budżetowania i planowania z uwzględnieniem kosztów pozyskania i zarządzania bazą danych, infrastrukturą sprzętową, licencjami na oprogramowanie oraz szkoleniami i rozwojem talentów AI w organizacji.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję do rozwoju Twojego biznesu?

Aby skorzystać z sztucznej inteligencji w biznesie, zidentyfikuj obszary, w których może Ci ona przynieść wartość. Wybierz odpowiednie narzędzia i platformy zgodnie z potrzebami i budżetem.

Sztuczna inteligencja jest potężną technologią wspomagającą rozwój firm, ale nie jest magicznym rozwiązaniem. Wymaga jasnej wizji, strategii i monitorowania jej wpływu na wyniki biznesowe. Zastosowanie sztucznej inteligencji z rozwagą i zgodnie z zasadami etycznymi pozwoli przyspieszyć rozwój firmy.

Oto kilka przykładów tego, jak firmy wykorzystują sztuczną inteligencję do maksymalizacji zwrotu z inwestycji:

 • automatyzacja rutynowych zadań i procesów
 • analizowanie danych i dostarczanie spostrzeżeń umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji i rozwiązywanie problemów
 • tworzenie spersonalizowanych treści, które przemawiają do klientów i zwiększają konwersję
 • podnoszenie poziomu obsługi i zadowolenia klientów poprzez wykorzystanie chatbotów AI
 • ulepszanie rozwoju produktów i usług poprzez wykorzystanie analityki AI

<codeSummary>

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji opartych na danych staje się kluczową cechą konkurencyjności. Sztuczna inteligencja dostarcza narzędzi do analizy ogromnych ilości danych, identyfikowania trendów rynkowych oraz prognozowania zmian, co umożliwia firmom podejmowanie bardziej trafionych i przemyślanych decyzji strategicznych.

Podsumowując, wdrożenie sztucznej inteligencji stało się koniecznością dla firm, które pragną sprostać oczekiwaniom współczesnych klientów oraz utrzymać konkurencyjność na rynku. Sztuczna inteligencja nie tylko usprawnia procesy biznesowe, ale przede wszystkim tworzy doświadczenia klienta, które są spersonalizowane, skuteczne i dostosowane do bieżących potrzeb. To nie tylko kwestia nowoczesności, ale przede wszystkim strategicznego podejścia do rozwoju firmy w erze technologii i cyfryzacji.

Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz pomocy w osiągnięciu AI Maturity. Napisz do nas na adres: kontakt@codestory.pl