opowiadamy o technologii

Nowy kierunek rozwoju branży IT: Analiza raportu Strong Women in IT 2023


trendy w IT 2023. analiza raportu strong women in it 2023

We wrześniu tego roku ukazała się kolejna edycja raportu Strong Women in IT. Materiał ujawnia wiele istotnych trendów, wyzwań i obserwacji zgłoszonych przez osoby na najwyższych stanowiskach w branży.

Raport Strong Women in IT 2023 powstał dzięki inicjatywie promującej głos kobiet zatrudnionych w branży nowych technologii. Zawiera analizę uzyskanych w badaniu danych statystycznych oraz 251 portretów wyróżniających się na rynku osobowości. Nie zabrakło także osobistych komentarzy i rekomendacji dla osób rozpoczynających karierę w IT. Jeśli interesujesz się rozwojem nowoczesnych technologii, poniżej znajdziesz krótkie streszczenie przedstawionych wniosków.

Dostęp do 310 stron pełnego raportu uzyskasz na stronie Strong Women in IT.

Kontekst ma znaczenie!

Raport powstał po wnikliwym badaniu opinii zakwalifikowanych do projektu osób. Uczestniczkom przesłano rozbudowany kwestionariusz pełen zamkniętych i otwartych pytań o ich karierę, doświadczenia, wyzwania, praktyki oraz zaobserwowane w ostatnim czasie trendy. Wyniki pokazują tendencje na wskroś reprezentowanego przez nie środowiska.

W badaniu przedstawiono dane dotyczące osób zatrudnionych w startupach oraz tradycyjnych korporacjach.

Z pierwszej części materiału „Strong Women in IT 2023” dowiesz się, jak wygląda kontekst przedstawionych dalej merytorycznych opinii. Autorzy raportu zadbali o informację na temat charakterystyki grupy badawczej. Zaprezentowano perspektywę osobistych doświadczeń ankietowanych osób. Takie podejście do tematu obnażyło ludzki aspekt danych statystycznych, które tym przyjemniej się później omawia.

Zdecydowana większość ankietowanych posiada wyższe wykształcenie (95% korporacje, 93% startupy). Niekoniecznie chodzi jednak o dyplom związany tematycznie z IT. W obu przypadkach (28% korporacje i 27% startupy) najpopularniejszy okazał się kierunek: Biznes i zarządzanie. Do dalszego rozwoju liderkom nie są już jednak potrzebne studia. Przedsiębiorczynie ze świata IT wskazują raczej na: networking, rozwój umiejętności liderskich, nowe wyzwania czy możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Najwięcej głosów zyskała odpowiedź, że przydałoby im się po prostu „więcej czasu” (25% korporacje, 22% startupy).

Inspirujący wniosek wypływa ponadto ze statystyki obrazującej intencję pozostania w branży nowoczesnych technologii. Tym samym potwierdza się opinia, że sektor IT to dobre miejsce do pracy. Aż 97% pracownic korporacji i 95% pracownic startupów ponownie wybrałoby bowiem tę samą ścieżkę kariery.

Work-life balance i praca zdalna na topie!

Pandemia COVID-19 z jednej strony zmusiła branżę IT do uruchomienia lub rozwoju trybu Home Office, z drugiej – przypomniała o istotności utrzymania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Obu kwestiom: work-life balance oraz pracy hybrydowej, poświęcono sporo uwagi w raporcie „Strong Women in IT”.

Zdecydowana większość ankietowanych (96% korporacje, 87% startupy) przyznaje, że podejmuje wysiłki na rzecz harmonii pomiędzy karierą zawodową a czasem prywatnym. Przedsiębiorczynie mówią o tym, że wytyczają klarowną granicę pomiędzy obiema sferami życia. Starają się też efektywniej zarządzać swoim czasem oraz planować czas dla rodziny i na własne hobby. Najczęstsze aktywności na rzecz utrzymania work-life balance obejmują: regularne uprawianie sportu (23% korporacje, 21% startupy) oraz szczegółowo prowadzony kalendarz (20% startupy, 13% korporacje).

Niepokojące jest jedynie to, że zaledwie 11% ankietowanych zatrudnionych w korporacjach mówi o tym, że nie pracuje w weekendy i święta. A tylko 14% osób pracujących w startupach pamięta o ustalaniu priorytetów w pracy i życiu prywatnym.

Jedno z większych zaskoczeń w raporcie „Strong Women in IT 2023” to deklaracja ankietowanych na temat utrzymywanego w ich firmach trybu pracy. Zaledwie 2% osób zatrudnionych w korporacjach i 3% w startupach zgłasza, że pracuje dziś wyłącznie stacjonarnie, w siedzibie firmy. Najbardziej popularną opcją jest natomiast praca zdalna (74% korporacje, 52% startupy). Hybrydowo, czyli częściowo z biura a częściowo z domu pracuje 24% osób zatrudnionych w korporacjach i 45% osób zatrudnionych w startupach.

Liderki ze świata IT wskazują przy okazji, że z powodu utrzymującego się trendu remote work istotnym wyzwaniem dla współczesnych organizacji jest integracja rozproszonego zespołu. W tym celu 90% ankietowanych zatrudnionych w startupach i 86% ankietowanych zatrudnionych w korporacjach organizuje regularne spotkania in real life. W raporcie jest też mowa o aktywnościach takich jak: świętowanie specjalnych okazji, wyznaczenie osobnego budżetu na rozrywkę czy wyjazdy i gry integracyjne.

Kobiety rządzą IT!

Raport „Strong Women in IT ” powstał między innymi po to, aby uwidocznić perspektywę kobiet zatrudnionych w branży nowych technologii. Z tego powodu ważną jego cześć stanowi wątek aktywizacji zawodowej tejże grupy społecznej.

48% ankietowanych z korporacji i 49% pracujących w startupach realizuje takie cele poprzez mentoring młodszego pokolenia. Inne aktywności wyróżnione w materiale to: wspieranie zewnętrznych inicjatyw na rzecz kobiet, wspieranie rozwoju kobiet wewnątrz organizacji, propagowanie idei DEI (różnorodność, równość i inkluzja społeczna).

Łącznie 76% ankietowanych z korporacji oraz 63% ze startupów wskazuje na to, że także ich firmy wspierają konkretne aktywności tego typu. W raporcie jest mowa m.in. o: budowaniu wewnętrznych społeczności zrzeszających kobiety, kursach i szkoleniach, programach mentoringowych oraz polityce parytetowej.

Raport „Strong Women in IT” dotyka także problemu różnic płacowych. Na podstawie statystyk zamieszczonych w materiale zauważalne jest, że firmy niechętnie upubliczniają informację na temat wysokości oferowanych wynagrodzeń.

66% ankietowanych zatrudnionych w ugruntowanych korporacjach przyznaje, że stawki pracowników nie są jawne w organizacji. Sytuacja wygląda trochę lepiej w przypadku startupów. Mimo wszystko aż 55% ankietowanych mówi o tym, że także u nich w firmie nie ma publicznej polityki wynagrodzeń.

Odrobinę bardziej optymistyczna jest statystyka dotycząca problemu gender pay gap. 88% ankietowanych zatrudnionych w startupach mówi o tym, że stawki kobiet i mężczyzn są w ich organizacji takie same. 4% wskazuje, że niestety nie. A 8% nie ma wiedzy na ten temat. W korporacjach stawki zrównano w 61%. 33% nie ma wglądu do takiej informacji a 6% wskazuje, że nie jest to nadal jednorodne.

Nowe wyzwania w branży IT

Bardzo istotna część raportu to rozdział dotyczący wyzwań na rynku IT.

Jeszcze niedawno martwiliśmy się przede wszystkim o wyzwania związane z pracą zdalną oraz niepewną sytuacją gospodarczą. W 2023 roku liderki z branży IT wspominają o nich w ostatniej kolejności. Aktualnie zdecydowanie więcej mówi się o pędzącym postępie technologicznym, przepaści kompetencyjnej oraz o niebezpieczeństwach z zakresu cybersecurity. W tym aspekcie panuje zgodność ankietowanych z korporacji i startupów. Obie grupy na podium umieściły właśnie te trzy problemy:

 1. Wysokie tempo zmian (27% korporacje, 29% startupy)
 2. Luka w umiejętnościach specjalistów na rynku IT (19% korporacje, 29% startupy)
 3. Ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym (17% korporacje, 16% startupy)

Pokrywa się to tematycznie z wyzwaniami, z które uczestniczki badania obserwują na co dzień. Statystyka dotycząca skali mikro pokazuje, że same borykają się przede wszystkim z rekrutacją nowych talentów, ciągłymi zmianami oraz transformacją cyfrową. W korporacjach zauważalnym problemem bywa też różnica pokoleniowa w zespołach (12%). Natomiast w startupach nadal dość często mówi się o kryzysie ekonomicznym (17%).

Trendy w branży IT

Ostatni i chyba najciekawszy rozdział raportu dotyczy trendów w branży IT. Podobnie, jak w przypadku wyzwań i problemów, ankietowane z korporacji i startupów są zgodne. Przyszłość nowych technologii upatrują przede wszystkim w:

 1. AI i Machine Learning
 2. Cybersecurity
 3. Cloud Computing

Dodatkowo pracownice korporacji na kolejnych miejscach wyliczają także:

 • Data Management
 • Automatyzację i robotyzację
 • Strategię odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju (ESG)
 • Pracę zdalną
 • Internet rzeczy

Osoby zatrudnione w startupach mówią jeszcze o VR & AR. Do ich zestawienia trendów nie trafił wątek ESG.

Globalne trendy mają także odzwierciedlenie w opiniach na temat przyszłości w organizacji zatrudnienia. Zapytane o to, w czym one same upatrują przyszłość branży IT, ankietowane liderki w większości przypadków (40% korporacje, 28% startupy) wskazały na sztuczną inteligencję i automatyzację pracy przy pomocy nowej technologii. Wyróżniono także: hybrydową i zdalną pracę, zadaniowy czas pracy (trend zauważalny w startupach), elastyczność warunków współpracy, uwagę na potrzeby pracowników oraz regułę work-life balance.

<codeSummary>

Podsumowując raport „Strong Women in IT 2023”, możemy dostrzec, że branża IT jest miejscem pełnym możliwości i wyzwań, a kobiety odgrywają w niej coraz ważniejszą rolę. Analiza zebranych danych statystycznych oraz osobistych doświadczeń liderek branży wyraźnie pokazuje, że kobiety są nie tylko obecne w sektorze nowych technologii, ale także odnoszą w nim liczne sukcesy. Wzrost znaczenia pracownic IT w świecie korporacyjnym oraz w startupach to wyraźny znak, że branża staje się bardziej różnorodna i otwarta na nową perspektywę.

Sam raport „Strong Women in IT 2023” oferuje wgląd w obecny stan branży IT. Pomaga zrozumieć trendy, wyzwania i perspektywę rozwoju tej dynamicznej dziedziny.

Bez wątpienia żyjemy w bardzo ciekawych czasach, a tempo i intensywność zmian to zarówno najważniejsze wyzwanie jak i nowa normalność, do której w opinii ankietowanych w raporcie liderek – trzeba się już po prostu przyzwyczaić.

Interesuje Cię temat nowoczesnych technologii? Napisz do nas na adres: kontakt@codestory.pl